Andrzej Terlecki

Imię i nazwisko: Andrzej Terlecki
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 4 Lodz

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (II) - druk 349, 474

Podkomisje: Podkomisja ds. prywatyzacji

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Przedsiebiorstwach Komunalnych Uzytecznosci Publicznej (druk 721)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (druk 349, 474)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1977, Filologia Polska

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz, polityk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 4 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (II) - druk 349, 474 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. prywatyzacji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Przedsiebiorstwach Komunalnych Uzytecznosci Publicznej (druk 721) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (druk 349, 474) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1977, Filologia Polska (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz, polityk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)