Andrzej Tyszkiewicz

Imię i nazwisko: Andrzej Tyszkiewicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum

Data slubowania: 1993-04-17

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Lista: Porozumienie Centrum

Okreg wyborczy: 13 Jelenia Gora

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1977, Gorniczy-Eksploatacja Podziemna Zloz

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dyrektor Zakladu Robot Specjalistycznych w Lubinie

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
- posłowie z 1993-04-17 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Lista)
- posłowie z 13 Jelenia Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1977, Gorniczy-Eksploatacja Podziemna Zloz (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dyrektor Zakladu Robot Specjalistycznych w Lubinie (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)