Andrzej Urbanski

Imię i nazwisko: Andrzej Urbanski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji (druk 50, 175, 277)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania ograniczen dotyczacych uprawnien pracowniczych oraz oceny mozliwosci naprawienia krzywd i szkod wyrzadzonych z powodow politycznych

Podkomisje: Podkomisja ds. ksiazki i ruchu wydawniczego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. likwidacji RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch"

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. ksiazki i ruchu wydawniczego

Podkomisje: Podkomisja ds. radiofonii i telewizji

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1977, Filologia Polska

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy, publicysta, polityk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji (druk 50, 175, 277) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania ograniczen dotyczacych uprawnien pracowniczych oraz oceny mozliwosci naprawienia krzywd i szkod wyrzadzonych z powodow politycznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. ksiazki i ruchu wydawniczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. likwidacji RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch" (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. ksiazki i ruchu wydawniczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. radiofonii i telewizji (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1977, Filologia Polska (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy, publicysta, polityk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)