Andrzej Wielowieyski

Imię i nazwisko: Andrzej Wielowieyski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Andrzej Wielowieyski - II kadencja 1993 - 1997
- Andrzej Wielowieyski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania raportu dotyczacego koordynacji polityki zagranicznej

Podkomisje: Podkomisja stala do kontroli i oceny realizacji budzetu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Stanu (druk 87)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zal. nr 1 do ustawy budzetowej na 1993 r. (druk 589)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zawartych w drukach nr 608, 490, 574

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druk 548)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1947, Wydzial Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: publicysta

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania raportu dotyczacego koordynacji polityki zagranicznej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja stala do kontroli i oceny realizacji budzetu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Stanu (druk 87) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zal. nr 1 do ustawy budzetowej na 1993 r. (druk 589) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zawartych w drukach nr 608, 490, 574 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druk 548) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1947, Wydzial Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z publicysta (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)