Andrzej Zarebski

Imię i nazwisko: Andrzej Zarebski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 14 Zielona Gora

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. ustalenia odpowiedzialnosci osob przygotowujacych i realizujacych stan wojenny, zbadania dzialan podejmowanych przez MSW po 13 grudnia 1981 r. oraz przestepnych zachowan funkcjonariuszy

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1980, Wydzial Humanistyczny, sp. filologia polska

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel zawodowy I kadencji

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 14 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. ustalenia odpowiedzialnosci osob przygotowujacych i realizujacych stan wojenny, zbadania dzialan podejmowanych przez MSW po 13 grudnia 1981 r. oraz przestepnych zachowan funkcjonariuszy (Podkomisje)
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Gdansk, 1980, Wydzial Humanistyczny, sp. filologia polska (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel zawodowy I kadencji (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)