Anna Bankowska

Imię i nazwisko: Anna Bankowska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Anna Bankowska - II kadencja 1993 - 1997
- Anna Bankowska - III kadencja 1997 - 2001
- Anna Bankowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 17 Bydgoszcz

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii na temat informacji NIK dotyczacej funkcjonowania Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy budzetowej na rok 1992 (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (druk 285)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzen (druk 196, 256)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasilkach rodzinnych i pielegnacyjnych (druk 239)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druk 245)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii dotyczacej dzialalnosci Biur Pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii na temat projektu ustawy budzetowej na 1993 r. w czesci dotyczacej pomocy spolecznej (druk 598)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej na rok 1993 wraz z uzasadnieniem - w czesciach dot. Komisji Polityki Spolecznej (druk 598)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druki 758 i 804) oraz rzadowego projektu o zmianie tej ustawy (druk 833)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Poznan, 1969, Wydzial Handlowo-Towaroznawczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 17 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii na temat informacji NIK dotyczacej funkcjonowania Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy budzetowej na rok 1992 (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (druk 285) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzen (druk 196, 256) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasilkach rodzinnych i pielegnacyjnych (druk 239) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druk 245) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii dotyczacej dzialalnosci Biur Pracy (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii na temat projektu ustawy budzetowej na 1993 r. w czesci dotyczacej pomocy spolecznej (druk 598) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej na rok 1993 wraz z uzasadnieniem - w czesciach dot. Komisji Polityki Spolecznej (druk 598) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druki 758 i 804) oraz rzadowego projektu o zmianie tej ustawy (druk 833) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna, Poznan, 1969, Wydzial Handlowo-Towaroznawczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)