Anna Dudkiewicz

Imię i nazwisko: Anna Dudkiewicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 5 Piotrkow Trybunalski

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o zmianie ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej oraz poselskiego o zmianie ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej (druk 76, 88)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Czestochowa, 1980, Wydzial Pedagogiczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik kultury

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 5 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o zmianie ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej oraz poselskiego o zmianie ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej (druk 76, 88) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Czestochowa, 1980, Wydzial Pedagogiczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik kultury (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)