Anna Urbanowicz

Imię i nazwisko: Anna Urbanowicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Anna Urbanowicz - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 3 Plock

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow nowelizacji ustawy o "systemie oswiaty" (druk 72, 95)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy "Karta Nauczyciela" i ustawy o szkolnictwie wyzszym (druk 244, 244-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oswiaty

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. ustalenia odpowiedzialnosci osob przygotowujacych i realizujacych stan wojenny, zbadania dzialan podejmowanych przez MSW po 13 grudnia 1981 r. oraz przestepnych zachowan funkcjonariuszy

Stan cywilny: rozwiedziona

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice, 1976, Wydzial Nauczycielski, sp. tance

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: podsekretarz stanu w ministerstwie edukacji narodowej

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 3 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow nowelizacji ustawy o "systemie oswiaty" (druk 72, 95) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy "Karta Nauczyciela" i ustawy o szkolnictwie wyzszym (druk 244, 244-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oswiaty (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. ustalenia odpowiedzialnosci osob przygotowujacych i realizujacych stan wojenny, zbadania dzialan podejmowanych przez MSW po 13 grudnia 1981 r. oraz przestepnych zachowan funkcjonariuszy (Podkomisje)
- posłowie z rozwiedziona (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice, 1976, Wydzial Nauczycielski, sp. tance (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z podsekretarz stanu w ministerstwie edukacji narodowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)