Antoni Furtak

Imię i nazwisko: Antoni Furtak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Porozumienie Ludowe - S RI

Okreg wyborczy: 22 Gdansk

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o izbach rolniczych i doradztwie rolniczym

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druki 232, 233, 367, 368, 510)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 189)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji do rzadowych zalozen polityki spoleczno-gospodarczej na 1992 r.

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Pomaturalne Studium Ogrodnicze, Pruszcz Gdanski, 1982, Ogrodnictwo, sp. szkolkarstwo drzew owocowych

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Ludowe - S RI (Lista)
- posłowie z 22 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o izbach rolniczych i doradztwie rolniczym (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druki 232, 233, 367, 368, 510) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 189) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji do rzadowych zalozen polityki spoleczno-gospodarczej na 1992 r. (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Pomaturalne Studium Ogrodnicze, Pruszcz Gdanski, 1982, Ogrodnictwo, sp. szkolkarstwo drzew owocowych (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)