Antoni Kost

Imię i nazwisko: Antoni Kost
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Lista: Mniejszosc Niemiecka - Zwiazek Niemieckich Towarzystw Spoleczno-Kulturalnych

Okreg wyborczy: 10 Opole

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o przeciwdzialaniu szkodliwosci uzywania tytoniu (druk 415)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakladach opieki zdrowotnej (druk 497)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 309)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1959, Wydzial Lekarski, sp. choroby wewnetrzne i pluca

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Mniejszosci Niemieckiej
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mniejszosc Niemiecka - Zwiazek Niemieckich Towarzystw Spoleczno-Kulturalnych (Lista)
- posłowie z 10 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o przeciwdzialaniu szkodliwosci uzywania tytoniu (druk 415) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakladach opieki zdrowotnej (druk 497) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 309) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Slaska Akademia Medyczna, Katowice, 1959, Wydzial Lekarski, sp. choroby wewnetrzne i pluca (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)