Antoni Tokarczuk

Imię i nazwisko: Antoni Tokarczuk
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Komisje Sejmowe: Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 17 Bydgoszcz

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Podkomisje: Podkomisja ds. prywatyzacji

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (II) - druk 349, 474

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator I kadencji

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1974, Filozofia Chrzescijanska, sp. spoleczna

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: administracyjny - urzednik

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 17 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. prywatyzacji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (II) - druk 349, 474 (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1974, Filozofia Chrzescijanska, sp. spoleczna (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z administracyjny - urzednik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)