Antoni Tyrakowski

Imię i nazwisko: Antoni Tyrakowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 15 Kalisz

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o najmie lokali mieszkalnych wraz z autopoprawka (druk 221, 221-A, 727)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej panstwa (druk 822, 902)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 319)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zawartych w drukach nr 608, 490, 574

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk 240)

Podkomisje: Podkomisja ds. transportu

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Technikum Kolejowe, Ostrow Wielkopolski, 1975, Budowa i Naprawa Taboru Kolejowego

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: technik - mechanik budowy i naprawy taboru kolejowego

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 15 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o najmie lokali mieszkalnych wraz z autopoprawka (druk 221, 221-A, 727) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej panstwa (druk 822, 902) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 319) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zawartych w drukach nr 608, 490, 574 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk 240) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. transportu (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Kolejowe, Ostrow Wielkopolski, 1975, Budowa i Naprawa Taboru Kolejowego (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z technik - mechanik budowy i naprawy taboru kolejowego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)