Artur Balazs

Imię i nazwisko: Artur Balazs
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Artur Balazs - III kadencja 1997 - 2001
- Artur Balazs - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Porozumienie Ludowe

Okreg wyborczy: 20 Szczecin

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe Solidarnosc

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Szczecin, 1981, Zootechnika

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Ludowe (Lista)
- posłowie z 20 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Solidarnosc (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Szczecin, 1981, Zootechnika (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)