Barbara Blida

Imię i nazwisko: Barbara Blida
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Barbara Blida - X kadencja 1989 - 1991
- Barbara Blida - II kadencja 1993 - 1997
- Barbara Blida - III kadencja 1997 - 2001
- Barbara Blida - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 36 Katowice

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej panstwa (druk 822, 902)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo budowlane (druk 124)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska, Gliwice, 1976, Inzynieria Sanitarna

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: sprawy perspektywicznego rozwoju i dzialania przedsiebiorstwa

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 36 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej panstwa (druk 822, 902) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo budowlane (druk 124) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Slaska, Gliwice, 1976, Inzynieria Sanitarna (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z sprawy perspektywicznego rozwoju i dzialania przedsiebiorstwa (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)