Barbara Czyz

Imię i nazwisko: Barbara Czyz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Barbara Czyz - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 36 Katowice

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania "Programu dzialan dostosowujacych gospodarke polska do wymagan Ukladu Europejskiego" (druk 626)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zawartych w drukach nr 608, 490, 574

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (druk 301)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk 240)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace, Myslowice, 1965, Ogolny

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odno¶niki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 36 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania "Programu dzialan dostosowujacych gospodarke polska do wymagan Ukladu Europejskiego" (druk 626) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zawartych w drukach nr 608, 490, 574 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (druk 301) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk 240) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace, Myslowice, 1965, Ogolny (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)