Barbara Labuda

Imię i nazwisko: Barbara Labuda
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Barbara Labuda - X kadencja 1989 - 1991
- Barbara Labuda - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 11 Wroclaw

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna - umownie Budzet MSZ i personalia

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1970, Wydzial Filologii Romanskiej, sp.romanistyka

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 11 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna - umownie Budzet MSZ i personalia (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1970, Wydzial Filologii Romanskiej, sp.romanistyka (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)