Barbara Rozycka

Imię i nazwisko: Barbara Rozycka
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja ds. warunkow wykonywania mandatu poselskiego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania raportu dotyczacego koordynacji polityki zagranicznej

Podkomisje: Podkomisja Regulaminowo - Prawna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii w sprawie relacjonowania przez publiczna telewizje i radio obrad Sejmu i jego dzialalnosci

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. biur poselskich

Stan cywilny: rozwiedziona

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Warszawa, 1970, Wydzial Geodezji i Kartografii, sekcja pomiarow podstawowych

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. warunkow wykonywania mandatu poselskiego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania raportu dotyczacego koordynacji polityki zagranicznej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Regulaminowo - Prawna (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii w sprawie relacjonowania przez publiczna telewizje i radio obrad Sejmu i jego dzialalnosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. biur poselskich (Podkomisje)
- posłowie z rozwiedziona (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Warszawska, Warszawa, 1970, Wydzial Geodezji i Kartografii, sekcja pomiarow podstawowych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)