Bartlomiej Kolodziej

Imię i nazwisko: Bartlomiej Kolodziej
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 16 Torun

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Podkomisje: Podkomisja ds. prawodawstwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo budowlane (druk 124)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: senator I kadencji

Ukonczona szkola: - Politechnika Gdanska, Gdansk, 1980, Wydzial Architektury

Ukonczona szkola: - Politechnika Warszawska, Warszawa, Mieszkalnictwo

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 16 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. prawodawstwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo budowlane (druk 124) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z senator I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z - Politechnika Gdanska, Gdansk, 1980, Wydzial Architektury (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Politechnika Warszawska, Warszawa, Mieszkalnictwo (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)