Bogdan Borusewicz

Imię i nazwisko: Bogdan Borusewicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Bogdan Borusewicz - II kadencja 1993 - 1997
- Bogdan Borusewicz - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 22 Gdansk

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki wschodniej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania tekstu oswiadczenia katynskiego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1976, Wydzial Humanistyczny, sp. historia

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: organizacja zwiazkowa

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 22 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki wschodniej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania tekstu oswiadczenia katynskiego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1976, Wydzial Humanistyczny, sp. historia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z organizacja zwiazkowa (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)