Bohdan Pilarski

Imię i nazwisko: Bohdan Pilarski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Bohdan Pilarski - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Lista: Porozumienie Ludowe

Okreg wyborczy: 15 Kalisz

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe Solidarnosc

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania wnioskow w sprawie edukacji kulturalnej dzieci i mlodziezy

Stan cywilny: rozwiedziony

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik indywidualny

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Ludowe (Lista)
- posłowie z 15 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Solidarnosc (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania wnioskow w sprawie edukacji kulturalnej dzieci i mlodziezy (Podkomisje)
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik indywidualny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)