Boleslaw Twarog

Imię i nazwisko: Boleslaw Twarog
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Boleslaw Twarog - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 36 Katowice

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Podkomisje: Podkomisja ds. warunkow wykonywania mandatu poselskiego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP

Podkomisje: Podkomisja Regulaminowo - Prawna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. biur poselskich

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Policealne Studium Ekonomiczne, Chorzow, 1975, Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 36 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. warunkow wykonywania mandatu poselskiego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Regulaminowo - Prawna (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. biur poselskich (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Policealne Studium Ekonomiczne, Chorzow, 1975, Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)