Bronislaw Dutka

Imię i nazwisko: Bronislaw Dutka
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Bronislaw Dutka - IV kadencja 2001 - 2005
- Bronislaw Dutka - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 32 Nowy Sacz

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o samorzadzie powiatowym (druk 98)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne oraz poselskiego w sprawie obowiazku skladania deklaracji o stanie majatkowym przez poslow i sena

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Krakow, 1983, Wydzial Rolniczy, sp. ekonomika i organizacja rolnictwa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: burmistrz miasta i gminy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 32 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o samorzadzie powiatowym (druk 98) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne oraz poselskiego w sprawie obowiazku skladania deklaracji o stanie majatkowym przez poslow i sena (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Krakow, 1983, Wydzial Rolniczy, sp. ekonomika i organizacja rolnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z burmistrz miasta i gminy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)