Bronislawa Bajor

Imię i nazwisko: Bronislawa Bajor
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 30 Przemysl

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o izbach rolniczych i doradztwie rolniczym

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Zawodowa Szkola Rolnicza, Zarzecze, 1979

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Zawod/stanowisko: prowadzi gospodarstwo rolne

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 30 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o izbach rolniczych i doradztwie rolniczym (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Zawodowa Szkola Rolnicza, Zarzecze, 1979 (Ukonczona szkola)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z prowadzi gospodarstwo rolne (Zawod/stanowisko)