Brunon Kozak

Imię i nazwisko: Brunon Kozak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Lista: Mniejszosc Niemiecka - Zwiazek Niemieckich Towarzystw Spoleczno-Kulturalnych

Okreg wyborczy: 10 Opole

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Studium Nauczycielskie, Raciborz, 1975, Wychowanie Fizyczne

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Mniejszosci Niemieckiej
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mniejszosc Niemiecka - Zwiazek Niemieckich Towarzystw Spoleczno-Kulturalnych (Lista)
- posłowie z 10 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Studium Nauczycielskie, Raciborz, 1975, Wychowanie Fizyczne (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)