Czeslaw Nowak

Imię i nazwisko: Czeslaw Nowak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Czeslaw Nowak - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 22 Gdansk

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Podkomisje: Podkomisja ds. gospodarki morskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. egzekucji naleznosci budzetu panstwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o izbach gospodarczych (druk 144)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace, Gdansk, 1964, kursy specjalistyczne - operator urzadzen portowych

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: brygadzista urzadzen portowych

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 22 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. gospodarki morskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. egzekucji naleznosci budzetu panstwa (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o izbach gospodarczych (druk 144) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace, Gdansk, 1964, kursy specjalistyczne - operator urzadzen portowych (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z brygadzista urzadzen portowych (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)