Czeslaw Sterkowicz

Imię i nazwisko: Czeslaw Sterkowicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 31 Tarnow

Podkomisje: Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania edukacji, nauki i postepu technicznego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oswiaty

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na 1992 rok (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu prowizorium budzetowego na I kwartal 1992 r. (druk 19)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 181, 390, 594)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie, Krakow, 1977, Humanistyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: lacina

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 31 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania edukacji, nauki i postepu technicznego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oswiaty (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na 1992 rok (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu prowizorium budzetowego na I kwartal 1992 r. (druk 19) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 181, 390, 594) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie, Krakow, 1977, Humanistyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z lacina (Znajomosc jezykow)