Danuta Wierzbicka

Imię i nazwisko: Danuta Wierzbicka
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 37 Gliwice

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Stan cywilny: rozwiedziona

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Slaska Akademia Medyczna, Zabrze, 1952, Wydzial Lekarski, sp. stomatologia

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: lacina

Znajomosc jezykow: greka klasyczna

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Ruch dla Rzeczypospolitej"
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 37 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziona (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Slaska Akademia Medyczna, Zabrze, 1952, Wydzial Lekarski, sp. stomatologia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z lacina (Znajomosc jezykow)
- posłowie z greka klasyczna (Znajomosc jezykow)