Dariusz Boguski

Imię i nazwisko: Dariusz Boguski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 25 Bialystok

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki wschodniej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Filia Uniwersytetu Warszawskiego, Bialystok, 1981, Wydzial Humanistyczny, sp. filologia polska

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wydawca, menadzer

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 25 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki wschodniej (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Filia Uniwersytetu Warszawskiego, Bialystok, 1981, Wydzial Humanistyczny, sp. filologia polska (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wydawca, menadzer (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)