Dariusz Wojcik

Imię i nazwisko: Dariusz Wojcik
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Dariusz Wojcik - II kadencja 1993 - 1997
- Dariusz Wojcik - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 28 Lublin

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace im. Unii Lubelskiej, Lublin, 1980

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 28 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace im. Unii Lubelskiej, Lublin, 1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)