Edward Flak

Imię i nazwisko: Edward Flak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej

Data slubowania: 1992-10-09

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Lista: Mniejszosc Niemiecka

Okreg wyborczy: 9 Czestochowa

Podkomisje: Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci

Podkomisje: Podkomisja praw i obowiazkow obywateli

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania poselskiego projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1970, prawniczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: burmistrz miasta i gminy w Olesnie

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Mniejszosci Niemieckiej
- posłowie z 1992-10-09 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mniejszosc Niemiecka (Lista)
- posłowie z 9 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja praw i obowiazkow obywateli (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania poselskiego projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1970, prawniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z burmistrz miasta i gminy w Olesnie (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)