Elzbieta Michalak

Imię i nazwisko: Elzbieta Michalak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 16 Torun

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorzadzie terytorialnym (druk 151)

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace, Chelmno, 1977

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: statystyk

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 16 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorzadzie terytorialnym (druk 151) (Podkomisje)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace, Chelmno, 1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z statystyk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)