Eugeniusz Kielek

Imię i nazwisko: Eugeniusz Kielek
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 29 Rzeszow

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (druk 33)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1965, Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi, sp. matematyczno-przyrodnicza

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przewodniczacy Zarzadu Regionu

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 29 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (druk 33) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, 1965, Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi, sp. matematyczno-przyrodnicza (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przewodniczacy Zarzadu Regionu (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)