Ewa Spychalska

Imię i nazwisko: Ewa Spychalska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Ewa Spychalska - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 34 Bielsko-Biala

Partia (wybory): Ruch Ludzi Pracy

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Nauk Spoleczno-Politycznych, Warszawa, 1990, Nauki Spoleczno-Polityczne, sp. polityka spoleczna

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: humanista, polityk

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 34 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Ludzi Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Nauk Spoleczno-Politycznych, Warszawa, 1990, Nauki Spoleczno-Polityczne, sp. polityka spoleczna (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z humanista, polityk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)