Feliks Pieczka

Imię i nazwisko: Feliks Pieczka
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 22 Gdansk

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Podkomisje: Podkomisja ds. gospodarki morskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk 298)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach szczegolnej kontroli obrotu z zagranica towarami i technologiami w zwiazku z porozumieniami i zobowiazaniami miedzynarodowymi (druk 542)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (druk 33)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Politechnika Gdanska, Gdansk, 1959, Wydzial Budownictwa Wodnego, Oddzial Geologii, sp. geologia inzynierska

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 22 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. gospodarki morskiej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk 298) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach szczegolnej kontroli obrotu z zagranica towarami i technologiami w zwiazku z porozumieniami i zobowiazaniami miedzynarodowymi (druk 542) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (druk 33) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Gdanska, Gdansk, 1959, Wydzial Budownictwa Wodnego, Oddzial Geologii, sp. geologia inzynierska (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)