Grazyna Staniszewska

Imię i nazwisko: Grazyna Staniszewska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Grazyna Staniszewska - II kadencja 1993 - 1997
- Grazyna Staniszewska - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 34 Bielsko-Biala

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. reprywatyzacji

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych wraz z projektami pieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 888)

Podkomisje: Podkomisja ds. technik prywatyzacyjnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnej prywatyzacji oraz narodowych funduszach inwestycyjnych (druk 435)

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1972, Polonistyka

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 34 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. reprywatyzacji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych wraz z projektami pieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 888) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. technik prywatyzacyjnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnej prywatyzacji oraz narodowych funduszach inwestycyjnych (druk 435) (Podkomisje)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, 1972, Polonistyka (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)