Grzegorz Schreiber

Imię i nazwisko: Grzegorz Schreiber
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Grzegorz Schreiber - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 17 Bydgoszcz

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Podkomisje: Podkomisja ds. handlu, drobnej wytworczosci i uslug

Podkomisje: Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania edukacji, nauki i postepu technicznego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oswiaty

Podkomisje: Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych Konstytucje

Podkomisje: Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow nowelizacji ustawy o "systemie oswiaty" (druk 72, 95)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy "Karta Nauczyciela" i ustawy o szkolnictwie wyzszym (druk 244, 244-A)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na 1992 rok (druk 183)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu prowizorium budzetowego na I kwartal 1992 r. (druk 19)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przedsiebiorstwie panstwowym "Polskie Koleje Panstwowe" oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 582)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 181, 390, 594)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Bydgoszcz, 1987, Wydzial Humanistyczny, sp. polonistyka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel szkoly podstawowej

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 17 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. handlu, drobnej wytworczosci i uslug (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania edukacji, nauki i postepu technicznego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oswiaty (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych Konstytucje (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow nowelizacji ustawy o "systemie oswiaty" (druk 72, 95) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy "Karta Nauczyciela" i ustawy o szkolnictwie wyzszym (druk 244, 244-A) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na 1992 rok (druk 183) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu prowizorium budzetowego na I kwartal 1992 r. (druk 19) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przedsiebiorstwie panstwowym "Polskie Koleje Panstwowe" oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 582) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 181, 390, 594) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Bydgoszcz, 1987, Wydzial Humanistyczny, sp. polonistyka (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel szkoly podstawowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)