Gwidon Wojcik

Imię i nazwisko: Gwidon Wojcik
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Gwidon Wojcik - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 31 Tarnow

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (druk 259)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego projektu ustawy o inststutach naukowych (druk 430)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakladach opieki zdrowotnej (druk 497)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o srodkach farmaceutycznych, materialach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (druk 669)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych i ich rodzin (druk 808)

Podkomisje: Podkomisja ds. ubezpieczen zdrowotnych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o izbach lekarskich (druk 248, 249)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 181, 390, 594)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna, Krakow, 1989, Medyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odno¶niki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 31 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (druk 259) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego projektu ustawy o inststutach naukowych (druk 430) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakladach opieki zdrowotnej (druk 497) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o srodkach farmaceutycznych, materialach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (druk 669) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych i ich rodzin (druk 808) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. ubezpieczen zdrowotnych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o izbach lekarskich (druk 248, 249) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 181, 390, 594) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Medyczna, Krakow, 1989, Medyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)