Halina Strebska

Imię i nazwisko: Halina Strebska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Samorzadu Terytorialnego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 25 Bialystok

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o samorzadzie powiatowym (druk 98)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1972, Wydzial Rolniczy, sp. pedagogika rolnicza

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik doswiadczalnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Samorzadu Terytorialnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 25 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o samorzadzie powiatowym (druk 98) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1972, Wydzial Rolniczy, sp. pedagogika rolnicza (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik doswiadczalnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)