Hanna Suchocka

Imię i nazwisko: Hanna Suchocka
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Hanna Suchocka - VIII kadencja 1980 - 1985
- Hanna Suchocka - X kadencja 1989 - 1991
- Hanna Suchocka - II kadencja 1993 - 1997
- Hanna Suchocka - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 18 Poznan

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych zmian ustrojowych w sadownictwie oraz kasacji (Druk 140, 140-A, 137, 138)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o uchwaleniu Konstytucji RP (druk 16) - o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druk 42)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do ponownego rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji zawartego w sprawozdaniu Komisji Ustawodawczej (druk 130) w zwiazku z wystapieniem Prezydenta z dnia 20-02-1992 r. oraz zglosz

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: posel VIII kadencji; posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznan, 1968, Wydzial Prawa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes Rady Ministrow

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 18 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych zmian ustrojowych w sadownictwie oraz kasacji (Druk 140, 140-A, 137, 138) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o uchwaleniu Konstytucji RP (druk 16) - o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druk 42) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do ponownego rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji zawartego w sprawozdaniu Komisji Ustawodawczej (druk 130) w zwiazku z wystapieniem Prezydenta z dnia 20-02-1992 r. oraz zglosz (Podkomisje)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z posel VIII kadencji; posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznan, 1968, Wydzial Prawa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes Rady Ministrow (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)