Henryk Goryszewski

Imię i nazwisko: Henryk Goryszewski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Henryk Goryszewski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Wyborcza Akcja Katolicka

Okreg wyborczy: 2 Legionowo

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia zalacznikow do rzadowego projektu ustawy o prowizorium budzetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1992 r. (druk 19)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia nowelizacji ustawy - Prawo bankowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zalozen spoleczno-gospodarczych na 1992 r. (druk 133)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1963, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawnik

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wiceprezes Rady Ministrow

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wyborcza Akcja Katolicka (Lista)
- posłowie z 2 Legionowo (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia zalacznikow do rzadowego projektu ustawy o prowizorium budzetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1992 r. (druk 19) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia nowelizacji ustawy - Prawo bankowe (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zalozen spoleczno-gospodarczych na 1992 r. (druk 133) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1963, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawnik (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wiceprezes Rady Ministrow (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)