Henryk Kroll

Imię i nazwisko: Henryk Kroll
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Henryk Kroll - II kadencja 1993 - 1997
- Henryk Kroll - III kadencja 1997 - 2001
- Henryk Kroll - IV kadencja 2001 - 2005
- Henryk Kroll - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej

Komisje Sejmowe: Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze

Lista: Mniejszosc Niemiecka - Zwiazek Niemieckich Towarzystw Spoleczno-Kulturalnych

Okreg wyborczy: 10 Opole

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna - Nowy Lad swiatowy a polska racja stanu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 447)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania poselskiego projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1976, Wydzial Weterynarii, sp. profilaktyka i lecznictwo

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: kieruje spoldzielnia rolnicza o profilu hodowlanym

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Mniejszosci Niemieckiej
- posłowie z Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mniejszosc Niemiecka - Zwiazek Niemieckich Towarzystw Spoleczno-Kulturalnych (Lista)
- posłowie z 10 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna - Nowy Lad swiatowy a polska racja stanu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 447) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania poselskiego projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1976, Wydzial Weterynarii, sp. profilaktyka i lecznictwo (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z kieruje spoldzielnia rolnicza o profilu hodowlanym (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)