Henryk Strzelecki

Imię i nazwisko: Henryk Strzelecki
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Komisje Sejmowe: Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Gospodarstwa Wiejskiego, Lodz, 1952, Wydzial Rolniczy

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Gospodarstwa Wiejskiego, Lodz, 1952, Wydzial Rolniczy (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)