Henryk Wujec

Imię i nazwisko: Henryk Wujec
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Henryk Wujec - X kadencja 1989 - 1991
- Henryk Wujec - II kadencja 1993 - 1997
- Henryk Wujec - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 27 Zamosc

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu nowelizacji Prawa bankowego w czesci dot. systemu oddluzenia rolnictwa

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, Wydzial Fizyki, sp. ogolna teoria wzglednosci

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 27 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu nowelizacji Prawa bankowego w czesci dot. systemu oddluzenia rolnictwa (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1970, Wydzial Fizyki, sp. ogolna teoria wzglednosci (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)