Iwona Sledzinska-Katarasinska

Imię i nazwisko: Iwona Sledzinska-Katarasinska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Iwona Sledzinska-Katarasinska - II kadencja 1993 - 1997
- Iwona Sledzinska-Katarasinska - III kadencja 1997 - 2001
- Iwona Sledzinska-Katarasinska - IV kadencja 2001 - 2005
- Iwona Sledzinska-Katarasinska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 4 Lodz

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 170)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania ograniczen dotyczacych uprawnien pracowniczych oraz oceny mozliwosci naprawienia krzywd i szkod wyrzadzonych z powodow politycznych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. likwidacji RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch"

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania dezyderatow dotyczacych polityki gospodarczej regionu lodzkiego

Stan cywilny: wdowa

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1963, Filologia Polska

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 4 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 170) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania ograniczen dotyczacych uprawnien pracowniczych oraz oceny mozliwosci naprawienia krzywd i szkod wyrzadzonych z powodow politycznych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. likwidacji RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch" (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania dezyderatow dotyczacych polityki gospodarczej regionu lodzkiego (Podkomisje)
- posłowie z wdowa (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1963, Filologia Polska (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)