Iwona Zakrzewska

Imię i nazwisko: Iwona Zakrzewska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 14 Zielona Gora

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja ds. handlu, drobnej wytworczosci i uslug

Podkomisje: Podkomisja ds. turystyki

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk 298)

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Zielona Gora, 1981, Wydzial Pedagogiczny, sp. pedagogika pracy k-o

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: glowny specjalista d/s produkcji i handlu

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 14 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. handlu, drobnej wytworczosci i uslug (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. turystyki (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk 298) (Podkomisje)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Zielona Gora, 1981, Wydzial Pedagogiczny, sp. pedagogika pracy k-o (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z glowny specjalista d/s produkcji i handlu (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)