Izabella Sierakowska

Imię i nazwisko: Izabella Sierakowska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Izabella Sierakowska - II kadencja 1993 - 1997
- Izabella Sierakowska - III kadencja 1997 - 2001
- Izabella Sierakowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 28 Lublin

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Rzeszow, 1970, Filologia Rosyjska, sp. nauczyciel

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel szkoly sredniej urlopowany do pracy w Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 28 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Rzeszow, 1970, Filologia Rosyjska, sp. nauczyciel (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel szkoly sredniej urlopowany do pracy w Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)