Jacek Bujak

Imię i nazwisko: Jacek Bujak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jacek Bujak - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 29 Rzeszow

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Podkomisje: Podkomisja ds. przemyslu obronnego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektorych ustaw wraz z projektami dziewieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 885)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia wydatkow budzetowych w I kwartale 1992 r. w czesciach budzetowych 01, 10, 11, 03, 07, 12 i 43 (zal. nr 1 do projektu ustawy o prowizorium budzetowym) - druk 19

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zalozen spoleczno-gospodarczych na 1992 r. (druk 133)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (druk 33)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianiwe ustawy o gospodarce finansowej przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie niektorych ustaw wraz z projektami dwoch podstawowych aktow wykonawczych oraz rzadowego projektu ustawy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1969, Odlewnictwo Metali Niezelaznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 29 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. przemyslu obronnego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektorych ustaw wraz z projektami dziewieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 885) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia wydatkow budzetowych w I kwartale 1992 r. w czesciach budzetowych 01, 10, 11, 03, 07, 12 i 43 (zal. nr 1 do projektu ustawy o prowizorium budzetowym) - druk 19 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zalozen spoleczno-gospodarczych na 1992 r. (druk 133) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (druk 33) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianiwe ustawy o gospodarce finansowej przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie niektorych ustaw wraz z projektami dwoch podstawowych aktow wykonawczych oraz rzadowego projektu ustawy (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, 1969, Odlewnictwo Metali Niezelaznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)