Jacek Kurczewski

Imię i nazwisko: Jacek Kurczewski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Komisje Sejmowe: Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Podkomisje: Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1965, Wydzial Filozofii i Socjologii, sp. socjologia

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik akademicki

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1965, Wydzial Filozofii i Socjologii, sp. socjologia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)