Jacek Merkel

Imię i nazwisko: Jacek Merkel
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jacek Merkel - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 16 Torun

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Gdanska, Gdansk, 1978, Instytut Okretowy, sp. projektowanie okretow

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prezes Zarzadu

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 16 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Gdanska, Gdansk, 1978, Instytut Okretowy, sp. projektowanie okretow (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prezes Zarzadu (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)