Jacek Piechota

Imię i nazwisko: Jacek Piechota
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jacek Piechota - IX kadencja 1985 - 1989
- Jacek Piechota - II kadencja 1993 - 1997
- Jacek Piechota - III kadencja 1997 - 2001
- Jacek Piechota - IV kadencja 2001 - 2005
- Jacek Piechota - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 20 Szczecin

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja ds. warunkow wykonywania mandatu poselskiego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP

Podkomisje: Podkomisja Regulaminowo - Prawna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii w sprawie relacjonowania przez publiczna telewizje i radio obrad Sejmu i jego dzialalnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IX kadencji; posel X kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Szczecinska, Szczecin, 1983, Wydzial Technologii i Inzynierii Chemicznej, sp. inzynieria chemiczna

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel zawodowy

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 20 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. warunkow wykonywania mandatu poselskiego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Regulaminowo - Prawna (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii w sprawie relacjonowania przez publiczna telewizje i radio obrad Sejmu i jego dzialalnosci (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IX kadencji; posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Szczecinska, Szczecin, 1983, Wydzial Technologii i Inzynierii Chemicznej, sp. inzynieria chemiczna (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel zawodowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)